Projekt uczniowski
Rok dla Niepodległej

Jak wspominaliśmy, pani mister Anna Zalewska rok szkolny 2017/18 ogłosiła Rokiem dla Niepodległej,
stąd pomysł SU na przeprowadzenie projektu uczniowskiego pod tą samą nazwą.
Uczniowie, samodzielnie lub z pomocą rodziców, przez niemal trzy tygodnie gromadzili materiały,
dzięki którym udało się zrealizować projekt. Najpopularniejszą formą prezentacji była gazetka,
najtrudniejszą, a tym samym najmniej popularną, była scenka i prezentacja.
Zgodnie z umową, część uczniów pracowała w domu - z rodzicami, część w klasie - z opiekunem SU lub pod jego okiem.
Poziom niemal wszystkich prac jest bardzo wysoki. Na zdjęciach główni autorzy.