Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego towarzyszyło

powierzenie obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie pani mgr Edycie Rokicie.