"NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"

Program "Nie pal przy mnie, proszę" w którym wzięli udział nasi uczniowie -to program przeznaczony dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej, zainicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiły dzieciom uczestnictwo w pięciu zajęciach warsztatowych prowadzonych metodami aktywizującymi dostosowanymi do ich wieku. W programie zawarte zostały treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci). Program ten ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Do współpracy zostali zaproszeni rodzice, którzy na bieżąco otrzymywali informacje przeznaczone dla nich w postaci ulotek. Mamy nadzieję, że wiedza, którą posiedli rodzice, przełoży się na działania praktyczne, a nasi uczniowie będą wzrastać w dobrych , bezpiecznych i sprzyjających dla ich rozwoju warunkach.