Portret Polaka

Przez cały październik powstawały portrety znanych Polaków, wybieranych przez uczniów. Warto dodać, że większość powstawała w szkole, podczas przerw, na których spędzanie uczniowie mają zwykle inne pomysły, niż przerysowywanie portretów... Rysowanie postaci nie było rzeczą łatwą, ale odgadywanie, kim ona jest wcale nie okazało się łatwiejsze.