Warsztaty profilaktyczne

Jak wiadomo, zamiast naprawiać zło, lepiej dmuchać na zimne, dlatego nasza szkoła zaprosiła terapeutów, którzy w ciągu dwóch dni przeprowadzili z uczniami klas I, II - III oraz V - VI oraz VII - VIII warsztaty profilaktyczne pod nazwą:

"Twórcze myślenie drogą do sukcesu"
"Poznajemy bezpieczny internet"