Konkurs plastyczny

"Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek" 

Dzieci z naszej szkoły okazały się prawdziwymi artystami "współczesnego pędzla", co wyrażają poniżej prezentowane prace artystyczne. Podczas lekcji plastyki, koła plastycznego, a także poza zajęciami szkolnymi dzieci przez wiele dni wykonywały prace plastyczne pt. "Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek?"  Konkurs plastyczny na ww. temat został zorganizowany przez KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań przy pracy i zabawie na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych: I grupa klasy od 0 do III, II grupa klasy od IV do IV