JESTEM BEZPIECZNY, BO WIEM…
Bezpieczeństwo na drodze

poniedziałek, 16 grudnia uczniowie klasy II i III rozpoczęli cykl zajęć edukacyjnych „JESTEM BEZPIECZNY, BO WIEM…”
W ramach tych zajęć uczniowie wzięli udział w lekcji pt :„Bezpieczeństwo na drodze”.
Jako wprowadzenie do zajęć, dzieci obejrzały film „Bezpieczna droga do szkoły”.
Po omówieniu treści filmu wszyscy rozwiązywali zagadki i uzupełniali test wiedzy o ruchu drogowym. Następnie sprawdzali swoje wiadomości poprzez ćwiczenia praktyczne, utrwalając pięć zasad przechodzenia przez jezdnię oraz zabawę „Tak-Nie”. Kolejnym zadaniem było rozwiązanie krzyżówki w 3-osobowych drużynach oraz zabawa w skojarzenia z hasłem „Bezpieczeństwo”. Na zakończenie zajęć każdy uczeń otrzymał dwa odblaski.
Po zrealizowaniu zajęć uczniowie:
* znają zagrożenia związane z poruszaniem się po drogach,
* wiedzą, jak należy właściwie zachowywać się jako uczestnik ruchu drogowego,
* znają wybrane znaki drogowe, sygnały świetlne i dźwiękowe,
* znają pięć zasad przechodzenia przez ulicę,
* wiedzą, jak ważny jest przypięty znaczek odblaskowy.

Mamy nadzieję, że wykorzystają wiedzę w praktyce, będą bezpiecznie poruszać się po drogach i ulicach, będą widoczni na drodze!!!