ZACHOWANIA AGRESYWNE, PRZEMOC

W środę, dnia 4 marca, na lekcji wychowawczej w klasie VIII odbyły się warsztaty pod nazwą „Unikamy sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji i przemocy”.