Zakończenie programu
„Jestem małym ratownikiem”

W tym roku szkolnym uczniowie klasy III uczyli się udzielania i wzywania pierwszej pomocy. Uczyli się uważnie i zdali egzamin na „szóstkę” z plusem. Stali się małymi ratownikami, którzy mogą pomóc ratować życie. Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia kursu pierwszej pomocy.