SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
PREWENCJI KRYMINALNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ELBLĄGU

5 lutego naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Tematem spotkania była „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawiać? Aspekty prawne” oraz „Handel ludźmi”. Policjanci przytoczyli dzieciom sytuacje, które mogą być przemocą psychiczną przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji społecznej, oraz poinformowali o konsekwencjach prawnych i karnych stosowania takiej przemocy. Uczniowie zadawali wiele pytań, ale żadne nie pozostało bez odpowiedzi.