BohaterON - włącz historię!

W tym roku także wzięliśmy udział w akcji "Bohateron - włącz historię". Bardzo miłą niespodzianką było odkrycie talentów plastycznych... całych rodzin, bowiem w wykonanie kartek mogli się włączyć także Rodzice, którym serdecznie za to dziękujemy.