27. Alcja Sprzątanie Świata 2020
pod hasłem
PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przystąpili do akcji sprzątania świata. Młodsze dzieci porządkowały teren wokół szkoły, natomiast starsi uczniowie sprzątali wzdłuż drogi do Myślęcina. Finał akcji to zebrane i posegregowane worki śmieci. Miłym akcentem na zakończenie akcji było ognisko i pieczenie kiełbasek.