Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

KADRA

Dyrektor Szkoły

mgr Edyta Rokitasekretarz szkoły: Agnieszka Załuska


KADRA PEDAGOGICZNA

1. mgr Mirosława Bachanek
(edukacja wczesnoszkolna, muzyka)

2. mgr Aleksandra Bałdyga
(wychowanie fizyczne, przyroda, geografia)

3. mgr Mariola Budkiewicz
(język polski, historia, WDŻ)

4. mgr Łukasz Budziwojski
(edukacja dla bezpieczeństwa)

5. mgr Małgorzata Czajkowska
(matematyka, fizyka, doradztwo zawodowe)

6. mgr Alicja Konopko
(biologia, chemia)

7. mgr Olga Maczuga
(język rosyjski, bibilioteka szkolna)

8. mgr Hanna Milewska
(edukacja wczesnoszkolna, plastyka, technika)

9. mgr Anna Mojsiuk
(wychowanie przedszkolne)

10. mgr Patrycja Małyszka
(język angielski)

11. mgr Małgorzata Mościńska
(informatyka, pedagog szkolny)

12. mgr Beata Narloch - Sołtysiuk
(edukacja wczesnoszkolna)

13. mgr Łukasz Pacholski
(historia)

14. mgr Joanna Porczyńska
(wychowanie przedszkolne)

15. mgr Edyta Rokita
(matematyka)

16. mgr Grażyna Rzymska - Kilian
(logopeda, religia)

PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Marzena Krzemińska
(woźna, pracownik obsługi)

2. Stanisława Malinowska
(kucharka)

3. Anna Piotrowska
(kucharka)

4. Barbara Rewińska
(pracownik obsługi)