Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

KADRA

Dyrektor Szkoły

mgr Edyta Rokitasekretarz szkoły: Agnieszka Załuska


KADRA PEDAGOGICZNA

1. mgr Mirosława Bachanek
(edukacja wczesnoszkolna, muzyka)

2. mgr Aleksandra Bałdyga
(wychowanie fizyczne, przyroda, geografia)

3. mgr Magdalena Bilska
(wychowanie przedszkolne)

4. mgr Mariola Budkiewicz
(język polski, wos, WDŻ)

5. mgr Łukasz Budziwojski
(edukacja dla bezpieczeństwa)

6. mgr Małgorzata Czajkowska
(matematyka, fizyka,chemia doradztwo zawodowe)

7. mgr Magdalena Dorożynska
(historia)

8. mgr Kamila Kamińska
(biologia, język angielski)

9. mgr Anna Kozicka
(wychowanie przedszkolne, logopeda)

10. mgr Renata Kur
(religia)

11. mgr Olga Maczuga
(język rosyjski, bibilioteka szkolna)

12. mgr Hanna Milewska
(edukacja wczesnoszkolna, plastyka, technika)

13. mgr Anna Mojsiuk
(wychowanie przedszkolne)

14. mgr Małgorzata Mościńska
(informatyka, pedagog szkolny)

15. mgr Beata Narloch - Sołtysiuk
(edukacja wczesnoszkolna)

16. mgr Edyta Rokita
(matematyka)

PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Marzena Krzemińska
(woźna, pracownik obsługi)

2. Stanisława Malinowska
(kucharka)

3. Anna Piotrowska
(kucharka)