Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


 • 1 września 2020 r.- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 23 - 31 grudnia 2020 r.- Zimowa przerwa świąteczna

 • 1 stycznia 2021 r.- Nowy Rok

 • 4 - 17 stycznia 2021 r.- Ferie zimowe

 • 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

 • 3 maja 2021 r. - Święto Pracy

 • 3 czerwca 2021 r. - Boże Ciało

 • 25 czerwca 2021 r.- Zakończenie Roku Szkolnego

 • 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.- Ferie letnie

 • DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 • 14 października 2020 r.

 • 25-27 maja 2021 r. - Klasy I-VII

 • 4 czerwca 2021 r.