Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

MISJA I WIZJA SZKOŁY


Misja szkoły:

Wychowujemy dziecko radosne i twórcze,

gotowe korzystać ze wszystkich swych możliwości

w osiąganiu odpowiedniego dla siebie sukcesu.Wizja szkoły:

Dziecko jest wspólnym dobrem

rodziców i szkoły.