Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

REKRUTACJA

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PILONIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych


Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg